Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lajkit.cz

Tajemství ukrytá v papežových tajných archivech ve Vatikánu

By  srp 11, 2020

Byla jednou jedna velká knihovna, která byla vytvořena tak, aby obsahovala veškerou moudrost světa. Byla to Alexandrijská knihovna ve starověkém Egyptě.

Loading...

Knihovnu vytvořil Klaudios Ptolemaios, makedonský generál a nástupce Alexandra Velikého, vizionářského řeckého krále, který kromě toho, že byl dobyvatelem, byl také filozofem. Předpokládalo se, že Alexandrijská knihovna obsahuje veškerou moudrost a magii z celého světa. Pravděpodobně se žádné jiné knihovně nepodařilo získat více svazků z Alexandrijské velké knihovny, než právě Vatikánským tajným archivům (Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum).

Alexandrijská knihovna byla věnována Múzám, devíti bohyním všech magických umění a věd. Po démonizaci Starého náboženství se všechny tyto posvátné texty staly nezákonnými. Proto byla Alexandrijská knihovna zapečetěna křesťanským císařem Theodosiem I. v roce 391 n.l. Současně byly patriarchou Theofilem zakázány také starodávné chrámy v Alexandrii.

Podle Sokrata z Konstantinopole – starodávného historika – byly zničeny všechny pohanské chrámy, včetně Serapeum, které bylo součástí Velké knihovny. 250 let poté, v roce 642 n.l., byla Alexandrie dobyta muslimskou armádou ‘Amr ibn al-‘As. To, co zbylo z knihovny, muslimové vypálili, protože: „Pokud tyto knihy nesouhlasí s Koránem, nepotřebujeme je. A pokud jsou proti Koránu, zničte je.“

Je zřejmé, že byla spálena většina ze 400 000 starodávných svitků papyrusu. Předpokládá se však, že císaři, papežové, patriarchové a dobyvatelé – počínaje Juliem Caesarem – dokázali zachránit nejdůležitější knihy. Buď je kradli, nebo kopírovali.

Existují 3 místa na světě, o kterých se věří, že uchovávájí většinu těchto starých knih. Jsou to:

Papežův tajný archiv – Vatikán

Mount Athos neboli Svatá Hora – Řecko

Klášter svaté Kateřiny, Sinajský kostel – Egypt

Vatikánský tajný archiv je soukromá sbírka knih uložená ve Vatikánu. Knihovna patří vždy papeži jako panovníkovi Vatikánu. Veřejnost má přístup pouze do malé části archivu. Vstup do celé knihovny je povolen jen několika málo akademikům z celého světa, kteří obdrželi speciální povolení tyto spisy studovat v rámci své odborné činnosti. Většina knih je v latině.

Co obsahuje Vatikánský tajný archiv:

Dokumenty Vatikánského státu

Papežovy účetní knihy

Knihy, artefakty, umělecká díla a rukopisy, které církev nashromáždila v průběhu staletí.

Ačkoli byla knihovna oficiálně otevřena v roce 1881 papežem Leem XIII., o archivech bylo možné napsat stovky tajemných románů. Protože i když je nyní knihovna otevřena, existují přísná omezení v tom, co návštěvníci archivu smějí vidět.

Podle oficiálních zdrojů se odhaduje, že má Vatikánský tajný archiv 85 kilometrů, to je 53 milionů regálů, ve kterých jsou uloženy téměř 2 miliony knih a 150 tisíc rukopisů. To je nepředstavitelné. Chcete-li být oficiálním výzkumným pracovníkem který smí tyto kilometry procházet, musel by vám Svatý stolec udělit zvláštní přístup.

O katakombách ve Vatikánu také koluje řada neoficiálních zpráv, že má ještě další skrytá podzemní patra. Předpokládá se, že tato část archivu je ještě mnohem větší. Přístup sem má jen pár lidí.

To, co se v těchto archivech skrývá, by mohlo navždy změnit historii lidstva.

Badatelům se speciálním povolením je umožněn přístup i k „nebezpečné části“ archivu. V těchto oddílech existují knihy, u kterých se nabízí otázka, proč je vůbec církev shromažďovala.

Například je to kniha „Červený drak – dragon Rouge“, známá také jako Satanské evangelium. Je to nebezpečný grimoár o černé magii, uložený v těchto tajných archivech.

Kniha byla přeložena do světových jazyků a dá se na zahraničním trhu dokonce i koupit. Proč ji někdo zpřístupnil veřejnosti když je údajně tak nebezpečná, to je také otázka k zamyšlení. Všimněte si na obrázku dole i poznámky o Kabale.

Grimoár byl objeven v Šalamounově hrobce v Jeruzalémě a přinesen do Vatikánu. Věří se, že ho napsal samotný Ďábel. Obsahuje totiž rituály na přivolávání démonů a uzavírání smluv s temnými silami. Originál knihy je údajně dokonce i ohnivzdorný.

Proč by chtěla církev vlastnit takový rukopis a uchovávat ho ve svých archivech, pod jedním z údajně ,,nejposvátnějších míst světa” a hlavním městem křesťanství? A toto není žádná spekulace. Katolická církev knihu prohlašuje za své oficiální vlastnictví.

Pokud hledáte důkaz, že církev slouží Satanovi, zde ho máte. Pokud by mu nesloužila, proč by jinak knihu poskytla k překladu pro veřejnost, aby si každý Pepík z Horní dolní mohl vyvolat ďábla a uzavřít s ním smlouvu? Odpověď je jasná.

Dokonce existují Historici (se speciálním povolením) a okultisté (kteří podle svých tvrzení navštívili Tajnou knihovnu prostřednictvím astrální projekce), kteří se shodují na tom, že v katakombách Tajné Vatikánské knihovny se skrývají ještě mnohem nebezpečnější tajemství.

Jsou to konkrétně:

Nebezpečné knihy o černé magii a grimoáry, které prokázaně používal Mussolini a Hitler. Archivy ve Vatikánu byly totiž široce využívány nacistickými okultisty.

Živý důkaz o existenci démonů a Nephilimů, což jsou kříženci člověka s démonskou rasou.

Důkaz o existenci mimozemšťanů. Tyto důkazy jsou skryté, protože existence mimozemšťanů by mohla otřást psychikou mas.

Doklady o rodové linii Ježíše Krista.

Skutečné jméno Boží, o kterém se věří, že obsahuje sílu celého vesmíru.

Tajné okultní a magické artefakty z celého světa, které mají nepředstavitelnou sílu.

Posvátné artefakty Starého náboženství. Jakmile bylo pohanství démonizováno, nechal papež uchovat nejmocnější památky, aby zvýšil svou sílu a nadvládu.

Co si myslíte, že je tam dole? Zdroj: 1

Loading...
loading...

Loading...

celebrity news

Lajkit.cz

 
 

Webový portál Lajkit.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.