Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lajkit.cz

O zvráceném koníčku elit mají novináři zakázáno psát. Zneužívání, mučení a vraždy dětí

By  led 21, 2016

To co dnes chci vyprávět, zní neuvěřitelně. Mohu každému doporučit, aby se tím nezabýval ani tehdy, pokud má zaměstnání státního zástupcem nebo policisty. Hrozí mu okamžitá profesní smrt. Jde totiž o smrt dětí a to není všechno. Jde o jejich mučení, jejich zneužívání, jejich úmyslné vraždění. Zatímco Německem otřásají obrazy utopeného dítěte jednoho uprchlíka, fotografie těchto dětí nikdy neuvidíte. Pokud ano, utíkejte velmi rychle, protože se nacházíte v akutním ohrožení života. Setkáte se s mocí, se kterou nic nesvede ani policie.

Loading...

Občas jsem o tomto problému již psal. Použiji mou svobodu, abych byl nezávislý na nějaké straně, vydavateli, úřadu nebo orgánu. Mohu zde vyprávět takové příběhy, protože zpravodajské zrcadlo (myšlen zřejmě časopis Der Spiegel) nemá žádné právní oddělení a ani nemá k dispozici nekonečné zdroje, které nám umožní cestování a dobrodružné vyšetřování. Máme k dispozici jen hledání stop na internetu a klasický způsob, který kombinuje fakta, abychom se přiblížili pravdě. Jako šašci této moci, si můžeme dovolit svobodu, která je jiným zpravodajským médiím zakázaná. Někdy se přece jenom setkáváme s příběhy, s velmi zvláštními příběhy, které vznikají v oblasti Belgie. V zemi, která zplodila velmi podivného prznitele dětí. Další příběhy pocházejí od jiných lidí, kteří mi občas zkřížili cestu. Například příběh malé dívky, která byla rodiči speciálně vychována k tomu, aby byla nabídnuta jako ,,zboží“, které jim umožní vstoupit do ,,nejvyšších kruhů.“ Takhle se na to ale nedívejte. Zamyslete se nad tím, co všechno lidé udělají pro peníze. Přemýšlejte o tom velmi pečlivě, co všechno pro peníze již děláte vy.

Ne, nebudu vám prozrazovat, odkud tyto příběhy mám. Jako filozof je člověk ,,lékařem duší“ a má povinnost zachovat diskrétnost. V nouzi ale bude stačit i novinářská diskrétnost. Kromě toho, co já vím? ,,Vítr mi pošeptal jednu píseň“, to jednou řekl Franz Josef Strauss (pozn. německý politik), když chtěl ochránit svoje zdroje. Vítr také občas šeptá i mně do ucha.

Kromě toho, co byste dělali se zdroji? Aby oběť znovu podstoupila trapný výslech? Má se přinutit, aby svědčila v záři reflektorů před veřejností? K čemu? Nenajdete žádného soudce, který by se věcí zabýval, žádného státního zástupce, žádného policistu. To všechno se už stalo v Belgii. Jen o tom nikdo neví.

Ano, Belgie. Tam existuje takový noblesní dům, který je ukrytý za vysokými zdmi a je obklopen prázdnými domy. Nikdo tam nechce žít, protože žít tam, je extrémně nebezpečné a pro děti smrtící. Pověst domu vyzařuje daleko do okolí. Víte, že nemůžete jít na procházku, protože jinak vás okamžitě odklidí silní dobře vyzbrojení muži. Muži, kteří vyslovují jasné varování, které známe jinak jen z filmů. Ví se, že děti se na ulici nenechávají samotné bez dozoru. Nejlepší je nepouštět je na ulici vůbec a odstěhovat se hodně daleko. To je důvod, proč v bezprostřední blízkosti takového domu nikdo nežije [1].

Důvodem pro takové varování je, že v noci někdy přijede mnoho velkých, těžkých limuzín. Scény jako z filmu Stanleyho Kubricka „Eyes Wide Shut“, kde se hlavní hrdina náhodně ocitnul na tajných orgiích, je realita. Zde se setkává mocná elita, která si dopřává velmi zvláštní potěšení ….. potěšení při kterých malé děti, stejné jako vyplavené malé dítě na pláži, hrají zvláštní úlohu. Ano samozřejmě, existují naivní a obětaví lidé, které případ Detroux probudil a takovou stopu sledují. Skončí přesně tam, kde normálně skončit mají, totiž na policii. Tam všichni udělají stejnou zkušenost. Mezi ,,čtyřma očima“ je policisté varují, aby celé záležitosti nevěnovali další pozornost. Sami si zahrají na ,,čerta“, aby ostatní odradili a drželi je tak od této věci stranou. Tady nehrozí jen pár úderů, tady hrozí okamžitá smrt. [2]

Strašné, že? Ve středu Evropy, v blízkosti belgicko-německé hranice, je nedotknutelný dům, ve kterém se dějí nepochopitelné věci. Dům, od kterého se odvrací i státní moc……a má strach. V takovém domě se můžete setkat skutečnými pány Evropy. Jak jinak nazvat postavy, které mají moc zastrašit celou exekutivu celého státu?

Existenci takového domu a mnoha jiných, v podstatě není žádné velké tajemství. Takže můj malý příběh, vám neřekne nic nového. Ne, doopravdy, podívejte se na ,,média hlavního proudu“. Časopis Spiegel již v roce 1996 napsal o ,,Růžovém baletu“ (dnes se spíš používá pojem ,, swingers party“) [3]

,,Do hledáčku vyšetřovatelů z Neufchâteau se nyní opět dostaly tzv. ,,Růžové balety“. To jsou sexuální párty vyšších tříd, na kterých si užívali doktoři, advokáti, politici, ochránci státu a vysocí úředníci justice, s luxusními prostitutkami nebo dámami volnějších mravů. Orgie se počátkem osmdesátých let dostaly před soud poté, co jedna žena byla záhadným způsobem zabita. Na jedné párty totiž vyhrožovala tím, že odhalí účast nezletilých na takových akcích.“

Přečtěte si článek úplně v klidu. Narazíte totiž i na Marca Dutrouxe. ,,Růžové balety“ byly známé již od sedmdesátých let a šest svědků, kteří o nich chtěli vypovídat byli zabiti ,,Vražednou bandou z Brabantska“ [4]. Ta mimo jiné poslala na smrt dalších 20 lidí a nikdy nebyla dopadena. To…..je opravdová moc.

Také tato moc zasáhla, když vyšetřovatelé narazili na Marca Detrouxe. [5] Zemřelo 27 svědků (dnes je to už 30 lidí), mezi nimi také policisté a státní zástupci, aby nebyla ohrožena teorie o osamělém pachateli. Já říkám ano, tady se setkáváme se skutečnou mocí, která ovládá ,,Západ.“ Budu znovu citovat z výše uvedeného ,,média hlavního proudu“:

,,Vždy, když v posledních letech v Belgii zmizely děti, přistály na účtu M. Dutrouxe částky ve výši 40 000-60 000 Marek. Stále není známo, od koho peníze přišly. Tomuto příjemci sociálních dávek patřilo víc než půl tuctu domů a baráků, vlastní akcie, má byt v daňovém ráji v Panamě a má přibližně 200 000 marek úspor, jak zjistili vyšetřovatelé.“

Odkud tyto částky pocházejí? To nezajímá nikoho, alespoň nikoho, komu je život milý. Vidíme, že zneužívání dětí není levné. On stmelil nejvyšší kruhy do pevného společenství, kterému svou pomoc poskytoval i ROTARY klub [6] ,,Ochrana úplně ze shora“ je přirozený následek takových aliancí k získávání potěšení (viz. časopis Spiegel), které demokratickému právnímu státu ukazuje, koho má pokárat.

Potěšení? Jde ještě o jiné věci, než ,,jenom“o sex. Časopis Zeit o tom v roce 2004 napsal:

,,Regina Louf vylíčila detaily vražd, nástroje k mučení z kovu a pouta z napájecích kabelů. Některé její popisy se později potvrdily během vyšetřování.“

Samozřejmě, že její výroky byly justicí prohlášeny jako nepravdivé. Justicí, kterou nevyvede z klidu ani masivní úmrtí svědků. Všichni v případě Detroux, udělali stejnou zkušenost jako lidé, kteří se chtěli věnovat našemu ,,domu hrůzy.“ Setkali se s absolutní mocí, s mocí, která by v demokracii neměla ani existovat.

A přesto mučí a vraždí naše děti před našima očima bez jakýchkoliv následků. Pár jich ještě existuje. Tady kde žiji, což je přímo na hranici s Belgií, se na výsledky vyšetřování které nebude nikdy uzavřené, nečeká. Tady se už chápe, co to znamená, když expert uvedl že Detroux je sice brutální psychopat, ale není to žádný pedofil (viz Wikipedia). Tady už se všichni přizpůsobili tomu, odkud tyto peníze pocházejí a které pak mají zločinci. Tady na místě údajně existují sítě rodičů, kteří si telefonují, když okolo školy nebo školky projede auto s belgickou poznávací značkou. Příležitostně se také dají nalézt reklamní letáky s poznámkami, kdy a kde takové auto okolo školky projelo. Strach lidí, kteří se toho zlověstného domu v Belgii obávají, je cítit i tady. 30 000 eur za dítě ….. z toho je některým lidem špatně.

To jsme rádi, že si můžeme v klidu sednout a říct, že u nás v Německu takové věci neexistují. Pokud se to vůbec děje, tak je to čistě belgický problém a stalo se to už dávno. Ale tak to není. Také tady v Německu se sociální pracovníci, kteří se starají o děti na ulici, se setkávají každou chvíli s ubohými dušemi, které byly distribuovány na večírky bohatých. Oficiálně o tom ale nechce mluvit nikdo, což jsem si nedávno mohl znovu ověřit. Proč znovu opakovat zážitky, které se už odehrály v Belgii? Proč se konfrontovat s mocí, která je i pro policii nepřemožitelná?

V Německu to ale někdo už zažít musel. Třeba Mandy Kopp, která v 16-ti letech byla přinucena k prostituci a potom pachatele poznala v soudní síni v postavě soudce. Následky? To zachytil Spiegel:

,,Jako nezletilá byla přinucena k prostituci, vězněna a týrána. O dvacet let později vyšla Mandy Kopp se svým příběhem na veřejnost. Podklady dokazují, že určitá část soudnictví pro ni nebyla vůbec žádná pomoc, právě naopak. Byla totiž ocejchována jako prostitutka.“

V této souvislosti dokonce padla tato závažná slova (trochu zkráceno):

,,Zacházení předsedy SPD Karla Nolleho se svědky, to je skutečná bažina. ,,Saská bažina“ je ve skutečnosti právnímu státu hodně vzdálená. Nedemokraticky zachází se svědky, novináři, poslanci a zaměstnanci Státního úřadu na ochranu ústavy, jehož součástí je justice a vláda státu. To vše je dnes důležitější než kdy jindy.“ (případ ne-vyšetřování organizovaného zločinu v Německu [7])

A znovu. I tady je setkání s mocí, které stát nevzdoruje, protože ho infiltrovala a ovládla.

To neplatí jen pro Německo.

Dokonce i ve Velké Británii existuje krytí pro zneužívání dětí úplně ze shora (viz Spiegel). Ministerský předseda a ,,261 vlivných osobností veřejného života, včetně 76 politiků“ jsou v podezření. Mimo jiné se uvádí, že každé 20. dítě ve Velké Británii bylo zneužíváno. Prostě šílenost….. protože tím, se počet případů zneužívání v této zemi blíží k miliónu. [8]

Zneužívání dětí, jako masový sport nejen v Rotherhamu. Rotherham? Ano, podívejte se (viz Zeit):

,,Návštěva anglického Rotherhamu: 1400 dívek zde bylo zneužíváno pákistánskými gangy. Místní labouristická vláda to zamlčuje celé roky.“  Zjistíme vůbec někdy, proč jsou pákistánské bandy chráněné? Dá se tušit, že mají podobnou funkci v systému v Rotherhamu (a v celé Anglii), jako Marc Detroux v Belgii? Pákistánci jako distributoři (dětí) pro orgie mučení vyšší třídy? Tato zcela nové aliance je reálně myslitelná.

V Londýně se policie již v sedmdesátých letech setkala s pedofilními kruhy (viz Augsburger Allgemeine). Takže vidíme, že problém zapletení státní moci do zneužívání dětí, je velmi starý problém.

Nakonec přirozeně nesmí chybět Portugalsko (viz Zeit):

,,V Lisabonu bylo obviněno šest mužů a jedna žena, kteří po léta zneužívali sirotky. Mezi pachateli byl televizní moderátor a politik.“

TV moderátor a politik.

Elita, která je schopná platit takové ceny.

Vždy nás odbydou stejným vysvětlením. Jsou to pedofilové a konec. V oblasti pedofilie se příliš dobře nevyznám, poznám ale jazykový kořen slova, které obsahuje slovo ,,láska“. Tagesspiegel tvrdí, že pedofil má být ,,empatický“, ale nemá ,,žádnou kontrolu nad podněty“. O tom ale vůbec nemluvíme. Mluvíme o demonstraci moci, únosu, mučení, znásilňování a vraždách. Nemluvíme o lidech, kteří nedopatřením mají tělesný vzhled dítěte, jako klíčový stimul pro svoji sexualitu. My mluvíme o zločincích nejhoršího druhu, jejichž moc sahá tak daleko, že stát je proti nim zcela bezmocný.

Nemluvíme jen o pedofilech, kteří jsou sami za hranou. To je samo o sobě, už tak dost hrozné. Mluvíme o psychopatech, kteří cíleně a záměrně po celé Evropě vyrobili tento likvidační průmysl na děti.

To je úplně jiná kvalita šílenství. Od té doby, co mi vítr zazpíval písničku o podivném domě v Belgii, kterou mohu zpívat dál jen pod přísahou, že raději obětuji svůj život, než abych odhalit informátora….. který byl jen krátce hostem v sousedství a měl strach, že ho zabijí, pokud by prozradil příliš mnoho detailů. Ale mnoho podrobností se také ztratilo ve větru, což je také hloupé.

Proč se vlastně vyprávím tento příběh navzdory skutečnosti, když je zřejmé, že na světě není síla, která by tyhle západní prznitele dětí mohla zastavit?

Protože musí být vyprávěn…..abyste konečně pochopili, že svět není ,,karneval“, i když vám to celý den vyprávějí v televizi.

Věřit……takovému příběhu byste neměli. Snadno se může stát, že budete mít smrtelnou nehodu nebo se u vás objeví sebevražedné sklony.

Ještě jedna otázka zůstala. Proč něco takového dělá člověk, který vlastně není pedofil?

Poznámky:

[2] ITCCS tyto zločiny již vyšetřuje: http://www.nwoo.org/?s=itccs)

[3] příklad ,,swingers party“: http://www.independent.ie/life/eyes-wide-open-undercover-at-elite-swingers-party-30384742.html

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Killerbande_von_Brabant

[5] Marc Dutrox byl ve spojení se satanistickým řádem Abraxas, viz kniha D. Icke: Das Grösste Geheimniss (Největší tajemství) str. 335 https://www.mosquito-verlag.de/Buecher/David-Icke/Das-groesste-Geheimnis)

[6] ROTARY člen a německý politik Thomas de Maizière (CSU) a současný ministr vnitra, spolu s dalšími soudci a státními zástupci čelil podezření ze spolupráce s dětskou-sex mafií, zneužívání dětí a předávání informací organizovanému zločinu. Nikdy nebyl vyšetřován a ani obviněn. Viz video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=Rwz_iZika-4)

[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsensumpf

[8] ani v USA na tom nejsou lépe, viz kniha: Trance Formation of America http://www.trance-formation.com/about_trance.htm)

Další zdroje a odkazy:

Dvě bývalé prostitutky mučené Illumináty odhalují šokující skutečnosti, jak to na světě chodí

Zdroj: 12

Loading...

Loading...

Webový portál Lajkit.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.