Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lajkit.cz

Yellowstone - bod nenávratnosti již překročen. Vědci utíkají z USA

By  dub 28, 2016

Všechny pokusy dozvědět se více o těchto problémech naráží na hluchou zeď, absenci srozumitelných informací. >Žádná prohlášení vědců, žádné zprávy o vědeckých konferencích, nejsou ani výsledky rozsáhlých studií v této oblasti, oni prostě neexistují. Člověk má dojem, že problém neexistuje.

Ovšem nyní jen slepý člověk nevidí, co se děje, a neuvědomí si, že civilizace stojí na pokraji velké katastrofy. Jediné téma, o kterém se více či méně dočteme v médiích, a to z velké části kvůli faktické nemožnosti zabránit úniku informací, neboť situace je opravdu kritická, je situace v Yellowstonském národním parku.

Problém je natolik aktuální, že dokonce i ruští armádní důstojníci se otevřeně zapojují do polemiky na toto téma.

Takže, 25. března byl v novinách „Vojensko-průmyslový kurýr“ opublikován článek doktora vojenských věd, prvního místopředsedy Akademie geopolitických problémů, plukovníka Konstantina Sivkova http: //vpk-news.ru/articles/24405, z něhož vyšlo najevo, že ruské bezpečnostní struktury nejenže pozorně sledují situaci kolem Yellowstonského národního parku, který se nachází na území zaoceánských partnerů, ale také ji začlenili do svých strategických obranných plánů. Expert zejména uvedl, že v současné době dává supervulkán stejnou záruku bezpečnosti a míru na planetě, jako v případě použití nukleárních zbraní Spojenými státy proti Rusku. Vojákům stačí zasáhnout jediný cíl, aby z vojenského hlediska konflikt skončil. A tímto cílem je Yellowstone. Zajímavé je, že daný článek způsobil velkou rezonanci a paniku v západních médiích. Zejména novináři z britského deníku Daily Mail zdůraznili vědeckou opodstatněnost hrozby týkající se existence Severní Ameriky a Západní Evropy v případě použití Ruského scénáře uvedeného Sivkovem. (http://so-l.ru/news/show/daily_mail_ssha_deystvitelno_mo).

Yellowstone - bod nenavratnosti jiz prekrocen Takže, výzkumy se provádí, stav věcí v souvislosti s přírodními jevy na planetě je pečlivě sledován a studuje se.

Vyvstává otázka: proč o tom široká veřejnost neví? Proč vědci mlčí? Nebo to jen mocní tohoto světa dělají vše pro to, aby informace neunikly? Pokud ano, potom tento fakt svědčí o tom, že situace je zcela mimo kontrolu. Navzdory všemu ale existuje jedna fundamentální zpráva „ O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení těchto problémů“, která byla v listopadu 2014 zveřejněna na internetových stránkách Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“. (http://allatra.org/ru/pages/climate). Tato vědecká práce je výsledkem výzkumů mezinárodní skupiny vědců, jejichž jména nebyla z pochopitelných důvodů zveřejněna. Zpráva poskytuje informaci o skutečné situaci na planetě (v oblasti seismologie, vulkanologie, klimatologie, atd.), analyzuje perspektivy možného vývoje událostí, zmiňuje se o způsobech regulace přírodních jevů.

Pro ověření pravdivosti poskytnutých informací jsou pro mne, jako člověka pragmatického a vzdáleného od dané problematiky, komentáře odborníků nutné. Shodou okolností jsem v Rusku potkal starého přítele, vědce světového jména, specialistu v oboru geofyziky. Během našeho setkání jsem zjistil, že je účastníkem mezinárodní skupiny vědců ALLATRA SCIENCE a spoluautorem této zprávy. Měli jsme velmi zajímavý rozhovor. S jeho svolením, uvádím některé výňatky:

„Naše skupina byla založena v roce 1996. Téměř 20 let se zabýváme rozsáhlými výzkumy v oblasti geofyziky a geoinženýrství. Jsem rád, že jsi věnoval pozornost naší zprávě. Ve skutečnosti je situace velmi vážná. Jak víš, v posledních dvou desetiletích jsme byli svědky významných změn geofyzikálních parametrů planety, zvětšil se počet anomálních jevů a četnost a rozsah přírodních katastrof. Pozornost přitahuje skokový charakter zesílení katastrof v atmosféře, litosféře, hydrosféře. A to vede k prudkému uvolnění obrovského množství energie, a to jak vnější, tak i vnitřní. Počínaje rokem 2011, tyto procesy vstoupily do aktivní fáze. Stačí se podívat na statistiky zemětřesení, tajfuny a hurikány v posledních čtyřech letech. Počet přírodních katastrof nabírajících na síle, se výrazně zvětšil. Také pozorujeme zrychlení pohybu tektonických desek, tempa růstu seizmické, vulkanické a sluneční aktivity, měnící se magnetické pole Země, rychlejší pohyb magnetických pólů, posun zemské osy, změnu albeda planety, jejich orbitálních parametrů… Zprávu jsi vlastně četl a pochopil vážnost situace sám, takže opakování nemá žádný smysl. Lidstvo ještě nikdy nečelilo podobným zkouškám. A teď jsme se rychle přiblížili k apogeu událostí. „Prosím, můžeš podrobněji říci o tom, co se vlastně děje na území Yellowstonského národního parku? Tato informace je nyní více než aktuální.“

Pozornost naší skupiny, která zahrnuje mnoho prominentních vědců a odborníků z různých vědních oborů, je zaměřená na Yellowstonský park od roku 2000. Od roku 2002 jsme zaznamenali vznik nových gejzírů, deformaci zemského povrchu, zvýšení teploty půdy do bodu varu, vznik nových trhlin v zemském povrchu, přes které jde uvolňování sopečných plynů. Daná studia, jakož i frekvence seismické aktivity, která od roku 2011 neustále roste, vypovídají o tom, že se v tomto místě magma zvyšující rychlostí blíží k povrchu. To znamená, že se probouzí supervulkán. Přičemž vláda Spojených států, než by vážně přemýšlela o možných způsobech, jak zabránit budoucím katastrofám, nebo alespoň varovala a evakuovala obyvatele, raději od roku 2004 zpřísnila návštěvy Yellowstonského národního parku a informace o procesech, které tam probíhají, utajila úplně.

„Jaké jsou vaše předpovědi ohledně vývoje událostí v této části světa? Co lidstvo může očekávat v blízké budoucnosti?“

Ty tomu pořád nerozumíš? Vždyť víš, že jsem se s rodinou, s dětmi a vnoučaty odstěhoval z „nejvíce demokratického státu na světě“… víš, kam. Co si myslíš, proč? Jen blázen, člověk, který se nestará o své blízké, tam zůstane. Nebo blázni omámení a posedlí spotřebitelským systémem a iluzemi budování své vlastní „světlé budoucnosti“ vsugerovaného „amerického snu“.

„To znamená, že to máme brát jako fakt?“

Faktem je, že jsou všechny události na Zemi cyklické. Žijeme v době aktivace cyklu Yellowstonské Kaldery, který se opakuje, jak víš, jednou za 640.000 let. Ve skutečnosti se napětí zvyšuje a lidstvo čekají velké problémy. Všechno je uvedeno ve zprávě. Bohužel, tento dokument již není jen prognóza, nyní je to konstatování reality, uvedené v lehké formě.

„V poslední době je zaznamenán až děsivě rapidní nárůst seismické aktivity v Japonsku. Jistě to ovlivňuje proces probuzení supervulkánu Aira (http://cont.ws/post/76906). Podle materiálů obsažených ve zprávě, pravděpodobnost zničení japonského souostroví v příštích 10 letech je 70% a do 18 let - 99%. Nakolik je tato informace dnes relevantní?“

Vím, že máš rád japonská auta, tak ti odpovím takto: pokud máš v plánu si koupit automobil, tak s tím neotálej. Situace v Japonsku je žalostná. Víš, udržujeme ji uměle. Ale naše možnosti jsou omezené. Prognózy uvedené ve zprávě jsou nevyhnutelné události, které nastanou v dohledné budoucnosti. Ledaže se stane zázrak a naše schopnosti se významně rozšíří...

„To ale znamená, že zpráva vše neuvádí a situace je mnohem vážnější?“

Opakuji, informace ve zprávě jsou vykládány „mírným“ způsobem. Neměli jsme v úmyslu vyděsit lidi, jen varovat veřejnost. A opět chci obrátit tvoji pozornost, při práci nad zprávou jsme spoléhali výhradně na své vlastní síly, které jsou v současné době, bohužel, omezené. Proto nechť si čtenáři udělají vlastní závěry… A koupi japonského vozu už neodkládej.

„Slyšel jsem tě. Řekni mi, je si americká vláda vědoma situace? Copak nerozumí, že sedí na sudu se střelným prachem, a to v pravém slova smyslu?“

Otázka adekvátnosti mnoha úředníků, a to nejen v USA, zůstává otevřená. Lidé lpí na iluzích, vymýšlejí si nějaké směšné výmluvy, zlobí se na „paranoidní“ (v jejich chápání) a často jednoduše odmítnou „všechny ty nesmysly“. To znamená, že ve skutečnosti dochází k obyčejné sabotáži. Víš, kdy jsem se nakonec rozhodl věnovat práci ve skupině ALLATRA SCIENCE? Všechno to začalo z entuziazmu a dobrovolně. Jen jsem byl zvědavý jako vědec: mladí lidé z celého světa sjednocení jediným vznešeným cílem - sloužit lidem bez hranic. Otevíraly se nové neprozkoumané obzory, slibné oblasti vědy, alternativní znalosti. Byl jsem nadšený možností udělat něco opravdu užitečného pro celé lidstvo. Ale v roce 2002 se stala událost, která poukázala na vážnost situace. Studovali jsme septonové pole v Yellowstonském parku. Termín „septonové pole“ používáme v rámci skupiny, pokud se chceš o tom dozvědět více, můžeš se seznámit s naší zprávou o fyzice http://allatra.org/ru/reports/iskonnaja-fizika-allatra.Tyto studie ukázaly, že dutina kráteru naplněná magmatem a pevnou horninou, se skládá ze dvou komor - horní a dolní.

Ukázalo se, že rozměry dolní komory jsou několikanásobně větší než horní, o které se v té době vědělo. Také jsme zaznamenali rychlé zvětšení tlaku v dolní komoře. Bylo zřejmé, že se supervulkán probouzí. Samozřejmě, první věc, kterou jsem udělal po obdržení výsledků našeho výzkumu – spěchal jsem předat informaci kolegům a přátelům v oboru. A tak pro mne začaly tehdy nepochopitelné události.

Zpočátku mě vyslechli, poplácali po rameni, potom říkali „neblázni, potřebuješ si vyčistit hlavu“. Nato mě začali veřejně zesměšňovat a skončilo to otevřenou hrozbou fyzického násilí… nebudeme zabíhat do detailů. Ponaučení jsem si vzal okamžitě a rozhodl jsem se plně věnovat práci ve skupině ALLATRA SCIENCE. Nemusel nás nikdo přesvědčovat, už jsme si tehdy uvědomili vážnost situace, pochopili, že musíme jednat teď, že zítra pro nás neexistuje.

Yellowstone - bod nenavratnosti jiz prekrocen Obr. 1 . Trojrozměrný model podzemní dutiny Yellowstonského supervulkánu. Hnědá barva - horní komora, červená barva – dolní komora. (Zdroj - http://russian.rt.com/article/87577)

Co udělali zástupci, tak říkajíc, oficiální „vědy“? Jak to obvykle v takových případech bývá, veškeré informace utajili, uzavřeli k nim veřejnosti přístup a potom jen seděli a čekali, zatím jen pozorovali, co se děje. Ale dnes, o 13 let později, se ukázalo, že vědci za poslední dobu „provedli rozsáhlé studie s využitím pokročilých technologií“ a „objevili tajemství“: dutina pod Yellowstonskou Kalderou má dvě komory! (http://russian.rt.com/article/87577) No, a jako vždy jejich oblíbené vymlouvání, „nemáme se čeho bát…“, „ještě nepřišel čas erupce…“, „neposlouchejte panikáře…“ a tak dále. A kde jste byli celých těch 13 let?! Během této doby bylo možné tolik toho udělat. Teď i hluchý, slepý a němý blázen je „v obraze“! Odvrátit se od tak důležitých otázek? Koneckonců, jde o životy téměř miliardy lidí, kteří žijí na dvou kontinentech na západní polokouli! A teď máte v plánu udělat co? Zachránit svoji kůži?!

Mám dojem, že americká vláda žije v jakémsi světě fantazie, obývaném superhrdiny. Tolik se dívali na ty své hrdinské ságy a nyní čekají, že na poslední chvíli přispěchá Santa a zachrání je před hrozící katastrofou. A v pozadí vlaje americká vlajka a hraje hymna. Nesmysl…

Od začátku roku 2014 jsme se kolektivně rozhodli poskytovat informace o blížících se zemětřeseních. Tak jsme se snažili upozornit vládu na nutnost okamžitého zásahu, naivně jsme věřili, že nás vyslechnou, že bude zpětná vazba. Nebo alespoň nebudou překážet. Ale oni nás pořád ignorovali. Každý otřes, o němž jsme varovali předem, poskytnul všechna výchozí data: epicentrum blížícího se zemětřesení, hloubku, rozsah - proběhl přesně podle naší stanovené prognózy. Rok jsme posílali své výsledky. Rok jsme zadržovali procesy, aby se kaldera nemohla projevit „v celé své kráse“. Jako odpověď jsme dostávali jen ticho. Ale v lednu tohoto roku se stal „zábavný“ příběh. Opět jsme informovali o nadcházejícím poměrně silném zemětřesení, upozorňovali na žalostnou situaci v regionu. Zároveň jsme uvedli, že prozatím svými sílami situaci zdržujeme a není nutné panikařit, ale je čas se zamyslet nad budoucností. Zpočátku šlo všechno jako obvykle: naše zpráva byla ignorována. Ale po prvním otřesu z prognózované série, byli všichni úředníci administrace Obamy se svými rodinami naléhavě evakuováni z kontinentu. A svou Zemi nechali na pospas. Utíkali tak, že ani nevarovali armádní důstojníky, za to byli velmi rozčilení na svého prezidenta. Uprchlíci se nicméně brzy vrátili, ale tato nehezká zkušenost uvízla v paměti.

Hmm, to by bylo legrační, kdyby to nebylo tak smutné. Nyní ve světě existuje vážná konfrontace mezi USA a Ruskem srovnatelná s obdobím studené války. Studium informací z různých zdrojů jasně ukazuje, že Yellowstonská Kaldera se stala trumfem při konfrontaci dvou civilizací - západní a slovanské. Dokonce se otevřeně debatuje o možnosti jaderného úderu Ruskem na národní park. Uvádí se dokonce i přesné výpočty požadované síly úderu.

„Věř mi, to již nemá žádný smysl. V této situaci, střílet po Americe se rovná palbě na mrtvolu - plýtvaní municí.

„To znamená, že Spojené Státy Americké přestanou existovat?“

„Především teritoriálně. Je to nevyhnutelné. Alespoň na západní polokouli. A mimochodem, zbav se starého zvyku dělit lidi podle národnosti a planetu na státy. Země je náš společný domov. A nadcházející pohroma ohrožuje všechny osoby žijící v tomto domě, bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženství nebo jakékoli jiné odlišnosti vymyšlené lidmi. Bude to katastrofa v planetárním měřítku, která se dotkne každého. Rozumíš? Nezapomeň, že v Severní Americe je 23 států a dalších12 - v Jižní Americe. To je miliarda lidí, kteří pocítí na vlastní kůži hrůzostrašný dopad erupce.“

„Jaká je situace v samotných Spojených státech? Co se děje v informačním prostoru? Je nemožné skrýt tak zjevná fakta. Celý kontinent je v horečce, to je jasné.“

Nejvíce zarážející je to, že se neděje nic. Pravdivé informace jako takové prakticky nejsou. To málo, co se dostane k lidem, se vnímá jako další „strašák“. Podle diskusí v sociálních sítích o Yellowstonské erupci, Američané nechápou její rozsah. Dívají se na mapu a počítají míle od národního parku k jejich domům… Ale abys pochopil, ti, kteří vědí, již prodali všechna svá aktiva, nemovitosti a naléhavě odjeli nejen ze země nebo kontinentu, dokonce z polokoule. Zůstávají jen ti, kteří buď o ničem nevědí, nebo nejsou schopni opustit Ameriku, anebo ti, kdo znají pravdu, ale nevěří ničemu, budují své sobecké a proto naprosto utopické plány do budoucna, které ani nemají.

„Vědomí prostě odmítá přijmout takové informace. Jinými slovy, je výbuch supervulkánu nevyhnutelný?“

„Když už jsem i já se svou rodinou odjel, tak co si myslíš? Odjeli všichni, vnoučata, děti a jejich manželé či manželky a také jejich američtí příbuzní. Vzali jsme všechny, samozřejmě, kteří nás poslechli. Takže situace je více než vážná. Teď se naplno vede debata, bude erupce, nebo ne? Pánové, probuďte se! To se již děje! Zatím pomalu, ale není nemožné si toho nevšimnout. Od roku 2013 začala aktivace Yellowstonu a neustále roste. Nyní je situace v takové fázi, že jsme sbalili své laboratoře, pozorovací místa a opustili Ameriku. Takže události prakticky neodvratné.

„Říkáš "prakticky"?, to znamená, že aspoň malá naděje tam je"?

„Z hlediska vědy a mých praktických poznatků - otázka je vyřešena. Opravdu poslední naděje je jedině na ALLATRA SCIENCE. Ale bez vnější pomoci šanci nemáme prakticky žádnou. Aspoň teď ji nevidím.“

Naši vědci i nadále neúnavně pracují. Opakuji, hovoříme o životě obyvatel Ameriky, západní Evropy, Oceánie, Japonska… Miliarda lidských životů. Děláme vše pro to, aby když ne zabránit globální katastrofě, tak alespoň minimalizovat účinky.

Podívej se na události nejméně za poslední tři nebo čtyři týdny na planetě. Vždyť seznam pohrom je téměř nekonečný. Na Filipínách udeřil super tajfun „Noul“, Guam zasáhl tajfun "Dolphin", po březích Spojených států se prohnala tropická bouře „Ana“, na severu Thajska se vyskytla, za posledních 60 let, nejsilnější bouře. Zemětřesení v posledních třech týdnech: otřesy v Papui Nová Guinea, síla otřesu od 6 do 7,5; Mexiko - 5.5-6.5; Indonésie - síla otřesů dosáhla magnitudy 5,9; Írán – 5. Zemětřesení, která způsobila zničení infrastruktury a ztráty na lidských životech v Nepálu – 8. Thajsko - síla otřesu 4.6; Nový Zéland, Šalamounovy ostrovy, Pákistán. Nemluvím o Japonsku, které se otřásá každý den. Povodně v Novém Zélandu, Číně, Afghánistánu, Polsku. V USA, celá řada klimatických katastrof: sucha, sněhové kalamity, abnormální množství tornád, zemětřesení. Informace o tom, se však vláda snaží skrýt. V Číně, mimo jiné, spadly kroupy o velikosti slepičího vejce. A podívej se, co se děje v Evropě: zemětřesení u pobřeží Francie, Itálie, aktivace vulkánu Etna, v Německu, prošla abnormální bouře, která přinesla do jedněch států kroupy o velikosti golfových míčů, a do jiných destruktivní tornádo! Dokážeš si představit, tornádo v Německu! A to není celý seznam.

Nyní se vrátíme zpět k Yellowstonské Kaldeře. Soudě podle dynamiky procesů, probíhajících v dolní komoře (rychlý narůstající tlak), k tomu nejhoršímu ubývá půl kroku. My prostě nemůžeme zadržovat celou kaskádu událostí.

Ještě nevíme, jaké bude konečné rozhodnutí o osudu naší civilizace. To už na nás nezáleží. Ale soudě podle nedávných událostí to není dobré.

„Pro mě je situace jasná. Ale u lidí vzniká přirozená otázka. Byl bych rád, kdybys na ní odpověděl. Takže: skupina vědců ALLATRA SCIENCE se zabývá takovými závažnými otázkami, jako geoinženýrství a udělala velký pokrok ve svých studiích. Dosáhli jste s hlediska oficiální vědy fantastických výsledků. Proč vás nepodporují mezinárodní organizace, vlády, Spojené státy? Proč o vás nikdo neví?“

„ Jak to, že neví? Nejen že ví, ale také zástupci speciálních služeb různých zemí a také jiné organizace se nás neustále snaží kontaktovat. Ale otázkou je, proč nás chtějí kontaktovat, za jakým účelem? Výhradně pro zotročení lidí, pro získání nových území, zdrojů a sféry vlivu, zničení konkurence, aby posílili svou iluzorní vládu. Člověk má pocit, že se chystají žít v tomto světě věčně. Nechtějí jenom pracovat s námi, ale chtějí řídit nás. Pro nás to není zajímavé. Naše činnosti jsou zaměřeny na ochranu zájmů lidstva. Nedělíme lidi podle ras, národů, barvy pleti, sociálního postavení. Proto pracujeme výhradně s jednotlivci. Připojují se k našim řadám lidé podle stejné ideologie - poctiví, svědomití, profesionálové, lidé s čistými úmysly a duší. Jsou to zásadní kritéria pro nás.

Ano, je to těžké, naše možnosti jsou omezené, ale nevzdáváme to. A budeme pokračovat ve své činnosti až do konce. Naším úkolem je zachránit, pokud ne celé lidstvo, tak alespoň co největší počet lidí. Vždyť lidský život je nejvyšší hodnota na světě.

„Asi půl roku v informačním prostoru se aktivně točí „okna“ na téma kontroly klimatu (pozn. autora: má se na mysli technologie „Overtonova okna“). Jak víme, není kouře bez ohně. Skutečně je to blaf a žádná ze světových vlád nemá takové technologie, jako má vaše organizace?“

„Jejich motivy jsou očividné. Řeknu ti jen tohle - žádná vláda na světě nemá a nebude mít ani setinu znalostí a technologie, kterými my disponujeme. Vše, co oni dnes umí, jsou dětské hry na pískovišti. Protože jsou vedeni touhou po moci, jejich cílem je zotročovat a kontrolovat. Kdo s takovými lidmi bude sdílet Znalosti? Je to jako dráždit gorilu a pak dát jí do rukou granátomet. Pro tento případ je to asi nejvhodnější alegorie.“

Mimochodem, co myslíš, že dělají mocní tohoto světa teď, kdy se katastrofické události rychle blíží ke svému vyvrcholení? Budují pro sebe podzemní města-kapsle se zásobou potravin, pitné vody, s autonomním systémem pro udržování živobytí. Pro stavby využívají nejmodernější technologie. Tato města jsou schopna až 25 let existovat v naprosté izolaci od vnějšího světa. Do zásobáren se pořád navážejí nejkvalitnější odrůdy obilovin. Očekává se, že po katastrofách, ti, kteří zůstanou, vyjdou na povrch a v co nejkratší době obnoví civilizaci. Ale ironií je, že celkový počet lidí, kteří se mohou umístit ve všech těch vestavěných podzemních městech, rozptýlených po celém světě, je 144 000 osob.

Pozorujeme tyto marné pokusy s ironií, protože si umíme dobře představit sílu nadcházejících pohrom. Já prostě nezávidím nešťastníkům, kteří se ocitnou v těchto kapslích smrti, v případě, že záchrana civilizace nebude možná, a dojde k rozhodnutí o zahájení globálních katastrof.

„ Ano, za daných okolností doufat, že Santa Klaus přiletí a zachrání, mohou jen opravdoví blázni. My musíme ale jednat.“

Zdroj: polahoda.cz

Loading...

Webový portál Lajkit.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.