Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lajkit.cz

Utajovaný nález, který zásadním způsobem mění oficiální pohled na svět

By  čec 18, 2017

Utajovaný nález, tentokrát mužského rodu, o němž se mluví jako o Íránském princi nebo také mágu Rodamirovi. Informací o něm je na internetu jako šafránu a ty, které dohledat lze, se vesměs odvolávají na svědectví a výzkum akademika V. A. Čudinova, což je jeden z těch vědců, kteří zásadním způsobem mění oficiální pohled na svět.

Loading...

(Valerij Alexejevič Čudinov je profesorem na katedře dějin kultury na Státní akademii slovanských kultur, doktorem filosofických věd a kandidátem fyzikálně-matematických věd. Jako jediný na světě dešifroval slovanské předcyrilovské písmo – runici - runovou fonetickou abecedu. Na základě rozluštění více než 2 000 nápisů nalezl údaje o přítomnosti slovanské kultury v prostoru od Portugalska až do zauralského Arkaimu, a to v době od neolitu až do poloviny 17. stol. - tedy nějakých 7 000 let. Na základě toho zastává názor, že praslovanština patří k nejstarším jazykům na světě a je jedním ze stěžejních sloupů všech jazyků vůbec. Wikipedie profesora Čudinova nazývá pavědcem.

Jak to tedy bylo s mágem Rodamirem?

Čudinov vypraví, že na jaře roku 2008 se k němu dostal požadavek na rozluštění neznámých nápisů v jakémsi sarkofágu. Dostal pouze několik fotografií a později i amatérské video, a to bez bližšího určení, kde a kdy byl objev učiněn. Teprve v průběhu další práce se postupně dozvídal útržky informací: že kdesi – patrně v Íránu – byla při stavebních pracích objevena prostorná místnost, možná hrobka, která, jak se později ukázalo, byla součástí rozsáhlého městského komplexu pohřbeného nejen zeminou, ale i časem. 

V hrobce se nacházely tři sarkofágy a v jednom z nich zcela zachovalé tělo statného muže bílé pleti (ani Ind, ani Arab), který vypadal, že spí. Jak bylo následně zjištěno, muž se nacházel v anabiotickém stavu a patrně byl chráněn jakousi frekvenční bariérou, protože údajně první dva lidé, kteří se do hrobky dostali s nečistými úmysly, na místě zemřeli, třetí je od té chvíle v kómatu.

Čudinov ve svém vyprávění neupřesnil, co a jak se s tělem dělo dál, nejspíš ani neměl žádné další informace. Uvádí jen, a na přiloženém videu je to vidět, že v sarkofágu se nacházelo ještě několik patrně zlatých předmětů. V druhém sarkofágu bylo uloženo pět zlatých knih a starověká mapa ruského státu. Tyto části mu nebylo umožněno prostudovat.

Jeho úkolem bylo pouze rozluštit nápisy jednak na zlaté čelence spícího muže a dále nápisy na všech třech sarkofázích. Na základě nápisů určil i stáří spícího muže – 850 let. Co se týče zlaté čelenky, nalezl na ní staré znaky, které přeložil jako jméno a postavení spícího: ЯРА ХРАМА МАГ, což můžeme přeložit jako „mág/kouzelník chrámu boha Jara“, jinde nazývaný ЯРА МИМ = žrec Jara (což bylo mylně překládáno jako Jaromír) a dále upozornění: МАСКА РОДА = žrec boha Roda v anabiotickém stavu. 

(Možná jste slyšeli o Chambo lama Itigelovi, který „zemřel“ v meditaci na sklonku dvacátých let minulého století. Svým žákům však tehdy řekl, že se vrátí. Když jej po 30 letech vyjmuli z bedny z cedrového dřeva, bylo jeho tělo naprosto zachovalé. Znova ho uložili a bednu nově otevřeli 75 let po jeho „smrti“, jak si Itigelov přál. Nyní sedí (i nadále v lotosovém sedu) v zasklené chrámové vitríně, kam ho chodí navštěvovat a telepaticky s ním komunikovat mniši kláštera. Jeho ruce jsou údajně teplé a někteří tvrdí, že viděli, jak otevřel oči.

Také jste možná slyšeli o tajemných tibetských jeskyních, v nichž nespočetné tisíce let sedí nehybně v meditační poloze zástupci nejrůznějších ras, které kdy na Zemi pobývaly. Setrvávají tam ve stavu, kterému místní říkají samâdhi, coby genofond lidstva pro případ potřeby znovuzalidnění planety. Jejich prastaré, nesmírně vyspělé duše zároveň udržují Zemi na vyšší energetické úrovni, na vyšší frekvenci a tím významně ovlivňují naše osudy.)

Na fotografiích z doby o rok později (2009) je zřejmé, že vousy a vlasy Rodamira značně povyrostly, kůže se stala vláčnou, na hrudi začalo růst ochlupení. Je zřejmé, že tou dobou anabiotický stav pomalu začal přecházet v probouzení. Dle sdělení Čudinova byl v tu dobu s Rodamirem navázán také telepatický kontakt, v němž potvrdil své jméno. Sdělil, že čeká, až bude probuzen, aby pomohl lidstvu s řešením velkých problémů, které je čekají. Rodamir postupně ožíval a Čudinov uvedl, že mu je známo, že v současné době se už pohybuje a mluví a nachází se v jedné z islámských zemí. Ovšem jakékoliv další informace, důkazy, fotografie jako vždy chybí…

Profesor Čudinov byl zpočátku zavázán mlčením, ačkoliv sám žádná sdělení kromě fotografického materiálu nedostal. Po dvou letech však, když po internetu běželo ono zmíněné video, se zákaz stal bezpředmětným a pominul, a tak o Rodamirovi informoval na svém blogu. Je zajímavé, že bezprostředně po tomto zveřejnění se na internetu objevilo ještě jiné video s obdobným názvem, kde však je zachyceno úplně jiné tělo, jehož stáří bylo odhadnuto dokonce na 12 000 let. Čudinov nedokáže určit, kdo to je, ani proč je uváděn pod stejným názvem, vyslovil i domněnku, že to je buď obsah třetího sarkofágu, nebo umělý objekt, který měl případné zloděje odradit od vykradení. V následné internetové diskuzi však byl vysloven názor, že se jedná o podvod a mumie (?) je z nějakého méně známého muzea. 

Proč však bylo v těsné návaznosti na zveřejnění informací profesora Čudinova toto video na internet zavěšeno, se můžeme jen s úsměvem dohadovat…

A ještě jeden „konspirační dovětek“:

Podobné artefakty vždy za nepředstavitelně velké částky peněz skupovali vyšší rabíni nebo představitelé katolické církve a pravdivé informace o těchto nálezech se pak nikdy nedostaly na světlo světa. Zde zveřejněné fotografie a video údajně náhodou viděl jeden z rabínů státu Izrael. Druhý den přinesl 50 milionů dolarů v hotovosti (!) s dovětkem, že mu stačí, aby mu bylo pouze ukázáno místo uložení sarkofágů… Když nepochodil, jistý zástupce izraelské armády, pohrozil raketovým úderem na místo pohřebiště, pokud nález nebude Izraeli prodán. 

Proč tolik zájmu na získání a následné utajení tohoto nálezu? Co některé struktury tak iritovalo na dokladu slavné minulosti Slovanů v podobě spícího staroruského žrece? 

No, naštěstí prý nezjistili, kam tu bombičku poslat.

Zdroj: 1

Loading...
loading...

Loading...

Webový portál Lajkit.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.